Gyvūnų padedamas ugdymas

Pagrindinis šio projekto TIKSLAS: supažindinti pradinių klasių mokytojus su gyvūnų padedamu mokymusi (Animal Assisted Education) ir skatinti įtraukti gyvūnus į mokymosi procesą, suteikiant žinių ir priemonių, palengvinančių įvairių sunkumų patiriančių mokinių įtraukimo procesą. Tyrimai rodo, kad mokymasis pagarbiai bendraujant ir bendradarbiaujant su gyvūnais pagerina fizinę žmonių sveikatą, gebėjimą bendrauti su kitais ir padeda paskatinti vaiko susidomėjimą bet kokia mokomąja veikla.

Projekto numeris:

2022-2-LT01-KA210-SCH-000101324

Partneriai

  • VšĮ Eko Mintis (Lietuva)

  • Hartwig Kraft von Wedel (Vokietija)

  • Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija (Lietuva)

Sukurti produktai

  1. Metodinė medžiaga pradinių klasių mokytojams Gyvūno padedamas ugdymas: gidas pedagogams.

  2. Pradinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa.

Mokymo/si veiklos:

1. Praktinis seminaras apie gyvūnų panaudojimą mokymo/si procese; (Wiederoda, Vokietija)

2. Produktų testavimo veikla su mokiniais (Biržai, Lietuva)

Tikslinė grupė

Pagrindinė tikslinė grupė: pradinių klasių mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Kitos tikslinės grupės: pradinių klasių mokytojai, neformalaus ugdymo specialistai bei pradinių klasių mokiniai plačiąją prasme.

Naujienlaiškiai

Nuotraukos