Apie mus

Tikslas

  • pedagogų ir švietimo paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, mokslo tyrimai bei naudinga šviečiamoji veikla visuomenei lauko pedagogikos, patirtinio mokymo(si), projektų valdymo, gamtosauginio švietimo ir tvaraus gyvenimo būdo temomis.
man in red hoodie standing on tree area while looking up
man in red hoodie standing on tree area while looking up

Patirtinis mokymas(is) grįstas lauko pedagogikos ir gamtosauginio pažinimo principais, gyvūnų padedamas mokymo(si) metodika ir į mokinį orientuotas mokymo(si) procesas - visa tai yra mūsų pagrindinės veiklos sritys ir temos, kuriomis vedame seminarus, kvalifikacijos tobulinimo mokymus mokytojams, rengiame rekomendacijas, konsultuojame ir organizuojame įvairias patirtines veiklas gamtoje. Šalia praktinių veiklų mokytojams ir besimokantiesiems atliekame ir mokslo tyrimus švietimo srityje.

Bendradarbiaukime!

Uždaviniai

  • užtikrinti švietimo kokybę, formuojant ugdymo turinį, vykdant švietimo tyrimus,
    teikiant įvairiapusę pagalbą švietimo sistemai;

  • vykdyti mokslinius tyrimus ir mokslo populiarinimo veiklą, patirtinio mokymo(si), lauko pedagogikos, tvaraus gyvenimo būdo, gyvūnų gerovės bei gamtosauginio švietimobtematika.

  • bendradarbiauti ir vykdyti bendrą veiklą su užsienio partneriais, užtikrinant gerosios
    patirties dalijimąsi ir rezultatų sklaidą.

Mūsų komanda

dr. Mindaugas Kazlauskas

Humanitarinių mokslų daktaras 

doc. dr. Sigita Girdzijauskienė

Socialinių mokslų daktarė

Laura Stašaitytė

Socialinių mokslų magistrė

Akvilė Girdzijauskaitė

Socialinių mokslų magistrė