Gyvūnų padedamas mokymas(is) pradiniame ugdyme

Inovatyvūs mokymo(si) projektai

Pagrindinis šio projekto TIKSLAS: supažindinti pradinių klasių mokytojus su gyvūnų padedamu mokymusi (Animal Assisted Education) ir skatinti įtraukti gyvūnus į mokymosi procesą, suteikiant žinių ir priemonių, palengvinančių įvairių sunkumų patiriančių mokinių įtraukimo procesą. Tyrimai rodo, kad mokymasis pagarbiai bendraujant ir bendradarbiaujant su gyvūnais pagerina fizinę žmonių sveikatą, gebėjimą bendrauti su kitais ir padeda paskatinti vaiko susidomėjimą bet kokia mokomąja veikla.

Kalbos mokymas(is) ir kultūros integracija per mokymą(si) lauke ir kultūrinius susitikimus

Pagrindinis šio projekto tikslas – taikant patyriminio mokymosi metodą ir lauko pedagogikos metodus, tobulinti imigrantų vaikų kalbos ir kultūros mokymą (ypač lietuvių kalbos) per gamtos ir kultūrinius susitikimus. Vieta arba kontekstas, kuriame vyksta mokymasis, yra neatsiejama mokymosi proceso dalis, ji taip pat padeda jiems užmegzti ryšius tarp savo patirties ir pasaulio, kuriuo mes dalijamės su kitais. Laukas suteikia daugybę išteklių ir erdvių, kurias sunku atkartoti vidaus aplinkoje, taip pat galimybę mokyti kalbos ir kultūros įtraukiai ir inovatyviai.