Užsienio kalbos mokymas lauko sąlygomis

Pagrindinis šio projekto TIKSLAS: supažindinti pradinių klasių mokytojus, neformalaus ugdymo specialistus ir kitus užsienio kalbos mokytojus su užsienio kalbos mokymo metodika lauko sąlygomis.  Projekto metu buvo susisteminta metodologinė medžiaga bei parengta mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa. Visi metodologinėje dalyje pateikti praktiniai užduočių lauke aprašymai buvo išbandyti praktiškai projekto veiklų metu. 

Projekto numeris:

2021-2-LT01-KA210-SCH-000050777

Tikslinė grupė

Pagrindinė tikslinė grupė: pradinių klasių mokiniai. Kitos tikslinės grupės: pradinių klasių mokytojai, neformalaus ugdymo specialistai bei pradinių klasių mokiniai plačiąją prasme.

Partneriai

  • VšĮ Eko Mintis (Lietuva)

  • Lietuvių kalbos ir kultūros centras (Lietuva)

  • L2 Consulting (Švedija)

Sukurti produktai

1. Metodinė medžiaga pradinių klasių mokytojams "Užsienio kalbos mokymas lauko sąlygomis".

2. Pradinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos programa apie Lietuvių kaip užsienio kalbos mokymo programą lauko sąlygomis.

Mokymo/si veiklos:

1. Praktinis seminaras apie lauko pedagogiką ir užsienio kalbos mokymą lauko sąlygose; (Uppsala, Švedija)

2. Produktų testavimo veikla su mokiniais (Vilnius, Lietuva)

Nuotraukos